• tank-om-det-ar-sa-har-insidan
  • de-enda-misstag-vi-begar-insidan
  • kloka-ord-vistdom-insidan
  • bortom-problemen-oppnas-insidan
  • den-karlek-insidan
  • daggkapa-droppar-svag-insidan
  • det-ar-svart-att-hitta-insidan

KBT-schematerapi-insidanKBT – En vetenskaplig förankring

Kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) är psykologiska behandlingsmetoder med vetenskaplig förankring som visat sig vara verksamma vid en rad olika problemområden.

KBT är numera ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika.

De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuten väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med.

I KBT finns flera metoder t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Schemafokuserad terapi, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Acceptance and Committment Therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Här kan du läsa om hur en KBT behandling går till. >>

Boktips

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem
Arthur Freeman & Rose De Wolfe, Natur och Kultur, 2000

Vem är det som bestämmer I ditt liv. Om medveten närvaro
Åsa Nilsonne, Natur och Kultur, 2004

Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Anna Kåwer, Natur och Kultur, 2004

 © 2017 www.mill.se