• tank-om-det-ar-sa-har-insidan
 • det-ar-svart-att-hitta-insidan
 • den-karlek-insidan
 • kloka-ord-vistdom-insidan
 • daggkapa-droppar-svag-insidan
 • de-enda-misstag-vi-begar-insidan
 • bortom-problemen-oppnas-insidan

mindfulness-depression-terapi-insidanHur går en KBT behandling till?

De flesta människor kämpar vid någon tidpunkt i sitt liv med problem som kan te sig närmast oöverstigliga att hantera på egen hand. En professionell samtaspartner kan ofta vara till stor hjälp för den som vill få nya nyanser i sitt sätt att se på sig själv och livet.

En KBT behandling inledes vanligen med att man tillsmmans kartlägger aktuella symtom d v s vilket konkret psykiskt eller annat lidande klienten uttrycker. Därefter undersöker man tillsammans vilka situationer problemen uppstår i nuet, vilka tankar, känslor och beteenden som är kopplande till lidandet både på kort och lång sikt. Vid exempelvis social fobi kan ett undvikandebeteende i samband med sociala situationer på kort sikt ge reduktion av ångest men på lång sikt leda till att personen upplever sig ännu mer utanför och annorlunda.

Om klienten har en mångårig och långdragen problematik gör man vanligen en tillbakablick av uppväxten och kartlägger olika livshändelser som kan ha påverkat formande av aktuella beteenden.

Kognitiv terapi har visat sig särskilt lämplig vid:

 • depressioner
 • ångest
 • panikångest
 • fobier
 • rädslor
 • utmattningsproblematik
 • låg självkänsla
 • negativ självbild

Terapimetoden anpassas individuellt beroende på behov och problematik.

Externa länkar

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi >>
Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier sfKBT >>

© 2017 www.mill.se