• tank-om-det-ar-sa-har-insidan
  • bortom-problemen-oppnas-insidan
  • det-ar-svart-att-hitta-insidan
  • daggkapa-droppar-svag-insidan
  • den-karlek-insidan
  • de-enda-misstag-vi-begar-insidan
  • kloka-ord-vistdom-insidan

Insidan AB

Insidan AB startades år 2000 i Sala. Min vision, har under mina verksamhetsår, varit att följa forskning och utveckling inom psykoterapiområdet, främst genom egen vidareutbildning. I mitt arbete som psykoterapeut lägger jag stor vikt vid att skapa en god allians och ett gott samarbetsklimat med mina klienter. Att möta människan där han/hon är och att tillsammans hitta nya strategier och förhållningssätt i livet som ökar livskvalitén.

Ulla Giswert Forsberg

Jag är utbildad beteendevetare med fil. kand i beteendevetenskap.

Jag är legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2, vilket innebär att jag är auktoriserad av Svenska Föreingen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier - sfKB. Jag är också certifierad schematerapeut av International Society of Schema Therapy - ISST. 

Mitt terapiarbete utförs under sekretess och under socialstyrelsens insyn.

© 2017 www.mill.se