INSIDAN AB

KOGNITIVT CENTRUM AB
KONTAKTA

Insidan

Jag arbetar även med handledning, både enskilt och grupp. Mitt terapiarbete utförs under sekretess och under Socialstyrelsens insyn.

Insidan Kognitivt centrum AB är ett företag i Sala som startades hösten 2000 och drivs av mig, Ulla Giswert Forsberg. Jag arbetar som kontrakterad psykoterapeut inom företagshälsovård och primärvård i Avesta och Sala, och som privatpraktiserande psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi och schematerapi för privatpersoner och företag.

Ulla Giswert Forsberg

Ulla Giswert Forsberg

Beteendevetare med fil. kand i beteendevetenskap.

Legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2.

Certifierad Schematerapeut.

Jag är legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2 med handledarutbildning, vilket innebär att jag är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier – sfKBT. Jag är också certifierad schematerapeut av International Society of Schema Therapy – ISST.

Kontakt

Min mottagning ligger på Rådmansgatan mitt i Sala, mellan Linneskåpet och Wallins skor. Behandling kan även ske på plats för företagskunder och större organisationer. Välkommen att kontakta mig.

Insidan AB

Rådmansgatan 15A
733 30 Sala

0709-85 02 01

Portkod #04

Samarbetspartners

Avestahälsan är ett kompetens- och serviceföretag vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med förebyggande arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Dalarna Företagshälsa en fristående företagshälsa med enheter i Falun, Borlänge, Hedemora, Ludvika och Säter

KBT Dalarna

Länkar