INSIDAN AB

KOGNITIVT CENTRUM AB
KONTAKTA

Insidan

Mitt terapiarbete utförs under sekretess och under Socialstyrelsens insyn.

Insidan Kognitivt centrum AB är ett företag i Sala som startades hösten 2000 och drivs av mig, Ulla Giswert Forsberg. Jag arbetar som kontrakterad psykoterapeut inom företagshälsovård och primärvård i Avesta och Sala, och som privatpraktiserande psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi (KBT), schematerapi för privatpersoner och företag, samt compassionfokuserad terapi (CFT).

.

Ulla Giswert Forsberg

Ulla Giswert Forsberg

Beteendevetare med fil. kand i beteendevetenskap.

Legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2.

Certifierad Schematerapeut.

Jag är legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2 med handledarutbildning, vilket innebär att jag är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier – sfKBT. Jag är också certifierad schematerapeut av International Society of Schema Therapy – ISST.

Kontakt

Min mottagning ligger på Rådmansgatan mitt i Sala, mellan Linneskåpet och Wallins skor. Konsultation kan även ske på plats för företagskunder och större organisationer. Välkommen att kontakta mig.

Insidan AB

Rådmansgatan 15A
733 30 Sala

0709-85 02 01

Portkod #04

Samarbetspartners

Avestahälsan är ett kompetens- och serviceföretag vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med förebyggande arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Dalarnas Företagshälsa en fristående företagshälsa med enheter i Falun, Borlänge, Hedemora, Ludvika och Säter

KBT Dalarna

Länkar