FÖRETAG

OCH STÖRRE ORGANISATIONER

FÖRETAG

De tjänster jag erbjuder till företag är följande:

  • Handledning i grupp och enskilt
  • Chefshandledning
  • Teambuilding
  • Konflikthantering
  • Krishantering
  • Utbildning
  • Utveckling och förebyggande arbete
  • Stödsamtal/ kognitiv terapi
  • Coaching/mental träning
  • Kurser i Mindfulness