HANDLEDNING

ENSKILT ELLER I GRUPP

HANDLEDNING

Jag arbetar med handledning både enskilt och i grupp, Chefshandledning och Teambuilding.

Jag har genomgått Kognitiva Relationella Institutets Handledarutbildning i Stockholm och slutfört den i december 2012. Utbildning innebär att jag kan erjbuda handledning enskilt och i grupp. Den innebär också att jag kan handleda elever som genomgår psykoterapiutbildning steg 1 och 2.

Jag erbjuder även utbildningsterapier för blivande terapeuter.

EXTERN LÄNK

Kognitiva Relationella Institutet

Den kärlek vi skänker andra är den kärlek vi får behålla