• bortom-problemen-oppnas-insidan
 • det-ar-svart-att-hitta-insidan
 • den-karlek-insidan
 • kloka-ord-vistdom-insidan
 • tank-om-det-ar-sa-har-insidan
 • daggkapa-droppar-svag-insidan
 • de-enda-misstag-vi-begar-insidan

Företag

De tjänster jag erbjuder till företag är följande:

 • Handledning i grupp och enskilt
 • Chefshandledning
 • Teambuilding
 • Konflikthantering
 • Krishantering
 • Utbildning
 • Utveckling och förebyggande arbete
 • Stödsamtal/ kognitiv terapi
 • Coaching/mental träning
 • Kurser i Mindfulness

© 2017 www.mill.se