• bortom-problemen-oppnas-insidan
  • det-ar-svart-att-hitta-insidan
  • daggkapa-droppar-svag-insidan
  • den-karlek-insidan
  • tank-om-det-ar-sa-har-insidan
  • kloka-ord-vistdom-insidan
  • de-enda-misstag-vi-begar-insidan

handledning-teambuilding-insidanHandledning

Jag arbetar med handledning både enskilt och i grupp, Chefshandledning och Teambuilding.

Jag har genomgått Kognitiva Relationella Institutets Handledarutbildning i Stockholm och slutfört den i december 2012. Utbildning innebär att jag kan erjbuda handledning enskilt och i grupp. Den innebär också att jag kan handleda elever som genomgår psykoterapiutbildning steg 1 och 2.

Jag erbjuder även utbildningsterapier för blivande terapeuter.

Extern Länk

Kognitva Relationella Institutet

© 2017 www.mill.se