• den-karlek-insidan
 • daggkapa-droppar-svag-insidan
 • de-enda-misstag-vi-begar-insidan
 • tank-om-det-ar-sa-har-insidan
 • kloka-ord-vistdom-insidan
 • det-ar-svart-att-hitta-insidan
 • bortom-problemen-oppnas-insidan

insidan-ma-battreVad är Schematerapi?

Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av återkommande skam och skuldkänslor?

I så fall kan schematerapi var ett alternativ för dig!

Schematerapi är utvecklat av Dr. Jeffrey Young i USA. Youngs schematerapi kan ses som en vidareutveckling av KBT och är anpassad för behandling av mer långdragen problematik och när traditionell KBT inte räcker till. I schematerapi arbetar man inifrån och ut och lägger större vikt vid uppväxterfarenheter.

Vad är ett schema?

Ett schema är format av en individs tidiga livserfarenheter som bildar en slags "arbetsmodell" som individen navigerar efter i livet. Schematerapin utgår från att vi alla föds med grundläggande emotionella kärnbehov som vi behöver få tillgodosedda för att utvecklas till trygga individer.

De emotionella kärnbehoven är:

 • trygg anknytning
 • autonomi
 • frihet att uttrycka egna känslor och behov
 • spontanitet och lekfullhet
 • realistiska gränser

När dessa behov blir bristfälligt bemötta uppstår dysfunktionella schema. I terapin undersöks de dysfunktionella schemana tillsammans med terapeuten för att sedan hitta och forma ett mer funktionellt förhållningssätt att få sina behov tillgodosedda.

Boktips

Lev som du vill och inte som du lärt dig.
Klosko, Janet & Young, JeffreyNatur och Kultur

Extern länkar

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi >>
www.schematherapy.com >>

© 2017 www.mill.se