CFT

compassion-fokuserad terapi

COMPASSION-FOKUSERAD TERAPI 

Förenklat kan man säga att det handlar om att skapa en förmåga att ta hand om sig själv istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. Att göra detta kräver både styrka och mod. Medkänsla missuppfattas ibland som något som enbart handlar om värme och kärlek och att sträva efter ett ideal där vi ständigt ska känna oss harmoniska. Så är det inte, det är att undvika livet. Medkänsla innebär att våga möta livet precis som det är. Det innebär att ta emot allt som händer i livet och inte blunda för det svåra, för livet är inte lätt. Men vi kan hitta hjälpsamma sätt att ta hand om oss själva.